A.C. Tossal Gros

Associació Cultural Tossal Gros

C/ Raval de València, 134

12185 Les Coves de Vinromà

Objectius i finalitat de l’entitat

El 10 de març de 1988, un grup de covarxins i covarxines van constituir l’Associació Cultural Tossal Gros. Tot i que el ventall d’activitats que durant tots aquest anys ha organitzat l’associació, potser el més representatiu ha estat l’edició de la revista, amb història i actualitat covarxina. Al mes d’agost d’aquell any 1988 es va publicar el primer número, i quasi 30 anys després continuem amb ella. Esperem que durant molts anys més.

Tossal Gros està format per un grup de gent vinculada, d’alguna manera, a les Coves. Entre els fins del col·lectiu hi trobem:
· Promocionar i difondre la cultura del territori.
· Promoure la conservació i difusió del patrimoni local.
· Promoure l’ús del valencià.
· Donar suport a qualsevol iniciativa social i cultural que promogue valors com la tolerància, la convivència i el respecte a totes les persones i col·lectius.

Activitats més destacades

· Edició d’una revista bimensual de caràcter local ( Revista Tossal Gros ).
· Realització d’exposicions sobre el patrimoni cultural i ètnic del nostre municipi.
· Celebració d’exposicions, jornades culturals, etc.
· Edició de publicacions amb temàtica i continguts de caràcter local (“Papers covarxins”).
· Col·laboració amb altres associacions de caràcter cultural i social, tant d’àmbit local, provincial o de país.