A.C. pro-restauració de l’ermita de Sant Sebastià

Associació Cultural pro-restauració de l’ermita de Sant Sebastià

 

12578 Cervera del Maestrat

 

Objectius i finalitat de l’entitat

Inicialment l’objectiu de l’associació fou rehabilitar l’edifici en runes. Actualment, les finalitats són recuperar i difondre el patrimoni històric, artístic, etnològic i la memòria i la identitat local.

Activitats més destacades

A més de la participació en la recuperació de l’edifici de l’ermita, cal mencionar la col•laboració en els Itineraris pel patrimoni de Terres de Cruïlla i en el projecte de la Gelada de 1956.

Altres accions remarcables són la recuperació de la memòria de persones destacades com Llorenç Sorlí i Ballester, la commemoració d’esdeveniments d’interés històric i social, com l’arribada de l’aigua a Cervera (1918-2018). També cal remarcar les diverses presentacions de llibres d’àmbit local i comarcal.

Façana de l’ermita de Sant Sebastià