Qui som?

Coordinadora d’Entitats del Maestrat

C/ de la Mola 8

12160 Benassal

 

La coordinadora d’entitats del Maestrat es constitueix el i queda inscrita  al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana amb el número de registre CV-02-058014-CS el 15 de novembre de 2017, com una federació d’associacions.

L’objectiu essencial de la Coordinadora és la coordinació i el foment de les entitats culturals del Maestrat adherides i de les seues activitats. La coordinació es desenvolupa en base a valors democràtics, respectant la independència d’actuació de cada entitat adherida en les activitats pròpies, i defensant el patrimoni històric, artístic, mediambiental i cultural del Maestrat.

Les seues finalitats són:

 1. Coordinar les activitats de les diferents associacions, centres culturals, entitats o grups que desenvolupen alguna activitat cultural en alguna de les localitats del Maestrat, en alguna localitat amb vinculació amb el Maestrat, o en la mateixa comarca del Maestrat com a marc.
 2. Crear canals de comunicació, col·laboració i divulgació entre les entitats associades i les persones que les composen, pels mitjans que s’estime oportú en cada moment.
 3. Fomentar la col·laboració entre les entitats associades i amb altres entitats i/o organismes públics i/o privats, per desenvolupar activitats, punts de trobada i/o actes de participació conjunta de totes elles.
 4. Organitzar un sistema per distribuir i/o compartir les publicacions produïdes des de les entitats associades, els equipaments propis de cada entitat associada, els productes culturals produïts per cada entitat o, si és el cas, els produïts per la pròpia Coordinadora o per altres entitats afins a la Coordinadora.
 5. Promoure la presència i les activitats públiques de les entitats associades i de la pròpia Coordinadora.
 6. Informar i assessorar sobre les ajudes i subvencions atorgades per les diferents administracions públiques a què pugen accedir les entitats associades.
 7. Instar l’Administració a promoure iniciatives administratives en benefici de les activitats i dels projectes de les entitats associades i de la pròpia Coordinadora, que actuarà com a entitat interlocutora davant de les institucions públiques i/o privades.
 8. Estimular, promocionar i defensar l’articulació comarcal del Maestrat realitzant un treball de base investigador, divulgador, conscienciador i dinamitzador de la realitat comarcal.
 9. Estimular, promocionar i defensar la cultura i el patrimoni material i immaterial del Maestrat, i les seues manifestacions, amb especial interès per la llengua pròpia, el valencià-català.
 10. Establir relacions amb associacions, entitats, federacions i agrupacions d’altres territoris diferents del Maestrat, a fi de promoure activitats conjuntes i formar part, si és el cas, d’una federació de federacions d’entitats.
 11. Promoure qualsevol activitat que afecte els interessos de les entitats associades.